Name Of Officer
SH.ALOK CHANDRA SHARMA
Batch Year
2006
Date Of Birth
27/10/1976
Home District
KARAULI
Qualification
B.E.
Present Posting
ADDL SP ACB JAIPUR


S No. POST HELD BY OFFICERFROMTO
1 ADDL SP ACB JAIPUR21/02/2018 
2 ADDL SP (H&B) PHQ JAIPUR24/11/201720/02/2018
3 ADCP CRIME & VIGILANCE JAIPUR POLICE19/06/201623/11/2017
4 ACP MANAKCHOK JAIPUR POLICE14/09/201318/06/2016
5 DY SP ATS JAIPUR15/05/201113/09/2013
6 CO KUSHALGARH BANSWARA25/01/201114/05/2011
7 DY SP L/R COMMISSIONER POLICE OFFICE JAIPUR06/01/201124/01/2011
8 DY SP TOURIST DEPTT JAIPUR17/12/200905/01/2011
9 DY SP SC\ST CELL JHALAWAR22/10/200916/12/2009
10 CO BHAWANI MANDI JHALAWAR29/05/200921/10/2009
11 CO SAWAI MADHOPUR RURAL27/02/200928/05/2009
12 CO BHUSHAWAR BHARATPUR18/06/200826/02/2009
13 RPS UNDER TRAINING RIPA JAIPUR01/05/200617/06/2008